– Gledelige nyheter for fremtidige boligkjøpere

Fra 1. januar 2023 blir det lettere å få boliglån, som følge av Regjeringens endring av utlånsforskriften. – En særdeles klok avgjørelse. Dette er gledelige nyheter for fremtidige boligkjøpere, sier administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i Partners Eiendomsmegling.

Administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i Partners Eiendomsmegling. FOTO: Partners Eiendomsmegling.

Fra 1. januar skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundenes betjeningsevne, ned fra dagens krav på fem prosentpoeng.

I dag må låntagere tåle en rente på minst syv prosent for å få boliglån. Dette reguleres av utlånsforskriften.

– Det er svært gledelig at Finansdepartementet har tatt innspillene fra oss i bransjen til etterretning med tanke på utlånsforskriften. En reduksjon av stresstesten fra fem til tre prosentpoeng, kombinert med videreføring av fleksibilitetskvoten vil dempe nedgangen i boligprisene og boligutbyggingen, sier administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i Partners Eiendomsmegling.

Les også: Boligprisene i Norge fortsetter å falle

– Klok beslutning

Belåningsgrad og gjeldsgrad videreføres fra dagens nivå.

Dette innebærer at kravene til hvor store boliglån kan være i forhold til boligens verdi, og hvor stor gjeld låntageren kan ha i forhold til inntekt, ikke endres.

– Myndighetenes beslutning i dag legger grunnlaget for et velfungerende boligmarked også fremover i tid. Så vi ser på dette som en klok beslutning av regjeringen, og svært gledelige nyheter for både fremtidige boligkjøpere og selgere.

Les også: Renteforsikring – et lurt grep

Utlånsforskriften utvides

Per i dag gjelder kravene i utlånsforskriften kun lån med pant i bolig og usikrede lån, men ikke lån som bil- og båtlån.

Men fra 1. juli 2023 endres dette. Da vil også andre pantelån være omfattet av forskriftens krav til gjeldsgrad og betjeningsevne, skriver regjeringen.

Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent, og det stilles ikke krav til maksimal nedbetalingstid.

– Oppsummert så vil endringene sikre mer finansiell stabilitet og at flere får finansiering og kommer seg inn i boligmarkedet. Dette er en seier for både selger og kjøper, avslutter Sodeland.

Les også: Hva vil skje med boligprisene fremover?