Oppgang i boligprisene i januar

Boligprisene steg med 3 prosent i januar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

Trond Nedal, daglig leder i Nedal & Partners, Surnadal

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 367 609 kroner ved utgangen av januar.

–  Vi opplevde at tilbudssiden falt markant i siste kvartal i 2022 sammenlignet med kvartalet før. Dette er nokså normalt for sesongen, og tilbudet av eneboliger ble halvert i perioden. Prismessig har ikke dette gitt store utslag og vi ser at prisene på eneboliger har holdt seg stabile gjennom hele siste halvår av 2022. Prisene på fritidsboliger fortsetter imidlertid sin nedadgående trend og i siste kvartal falt disse ca. 15% i våre kommuner Surnadal, Sunndal og Tingvoll. Leilighetsprisene holder seg stabile med en snittpris rundt kr 27 000,- pr. kvm sier Trond Nedal, daglig leder i Nedal & Partners, Surnadal.

–      Når renten går progressivt opp, strammer bankene inn på hvor mye de er villige til å låne ut til boligkjøperne. Nå begynner vi å merke at de økningene i levekostnader også setter spor i eiendomsmarkedet, uten at det er noen dramatisk effekt. Det er fortsatt bra trykk på de mest attraktive eiendommene. Salgssummene har dog dempet seg noe sammenlignet med tidligere i år hvor avvikene til prisantydning har vært større. I tillegg opplever vi at det kommer litt færre interessenter på visning. Fritidsmarkedet er nok det som i størst grad betaler prisen for høyere levekostnader. Luksusen er det første man selger om man har dårligere råd. Likevel vil markedet tilpasse seg det nye rentenivået og på lang sikt vil boligmarkedet neppe lide noen nød på grunn av høyere rentenivå, sier Nedal.

I tillegg gjorde Regjeringen nylig viktige endringer av utlånsforskriften, noe som innebærer at det nå er enklere for fremtidige boligkjøpere å sikre finansiering fra banken. 

Nasjonal prisutvikling i midt Norge. Kilde: Eiendom Norge

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I fjor var januareffekten spesielt sterk på grunn av «avhendingsloveffekten». Mange ønsket å selge før endringene i avhendingsloven trådte i kraft og det tok lengre tid å forberede boliger for salg. Dette ga et lavt tilbud og historiens sterkeste januar-oppgang. I år er utviklingen som normal for måneden, noe de sesongkorrigerte prisene viser.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra 1. januar hadde trolig prisutviklingen og volumet vært langt svakere, sier Lauridsen.

Mange solgte boliger

I januar ble det solgt 6.887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

I januar ble det lagt ut 6.219 boliger for salg i Norge, noe som er 9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

– Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i januar opp fra 47 dager i desember. Kortest salgstid har Bodø m/Fauske med 35 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 78 dager.

– Salgstiden øker svakt, men det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Artikkelen fortsetter under prisgrafikken.

Svakere utvikling fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 3,6 prosent og Ålesund m/omegn med 1,9 prosent.

Svakest utvikling siste 12 måneder har Follo med en nedgang på 3,1 prosent etterfulgt av Asker og Bærum med en nedgang 2,8 prosent og Romerike med nedgang på 2,6 prosent.

– Boligprisutviklingen var i januar noe sterkere på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet enn landet ellers. I tråd med vår prognose for 2023, publisert i desember, venter vi svak utvikling i boligprisene de neste månedene, sier Lauridsen.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig vært svak. Lettelsene innebærer blant annet en betydelig forbedring av kjøpekraften i boligmarkedet for husholdninger med vanlige inntekter. Det var klokt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å lytte til oss i denne saken i stedet for til Finanstilsynet, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS